20 november: Kwaliteit in de gehandicaptenzorg, geen HKZ maar…

Unknown-120 november 2013 organiseren we een dag samen met Siza, Agis en Menzis over de toekomst van Kwaliteit en Verantwoording in de zorg voor mensen met een beperking. Er vinden ingrijpende veranderingen plaats in de financiering en verantwoording van de zorg. Met alle stakeholders gaan we hier het gesprek over aan. Vooruitstrevende zorginstellingen, zorgkantoren, verzekeraars, overheid, inspectie en uiteraard de Gemeentes. We mikken op ongeveer 120 deelnemers zodat nog we samen in staat zijn een dialoog te hebben. We hanteren het U proces in de voorbereiding en de dag zelf om een zo goed mogelijk beeld van de verschillende perspectieven te krijgen. Samen op zoek naar de toekomst van kwaliteit en verantwoording. We hebben al inspirerende voorbeelden gezien en zullen je hier op de hoogte houden van onze ervaringen.

One Response to 20 november: Kwaliteit in de gehandicaptenzorg, geen HKZ maar…

  1. Egbert Veen October 14, 2013 at 2:46 pm #

    De voorbereidingen voor de 20ste november lopen uitstekend. De vorm die we gekozen hebben is een dialoogconferentie met als titel: De tijd is rijp. Anders kijken naar kwaliteit en verantwoording in de gehandicaptenzorg.
    Binnenkort gaan we verschillende mensen vanuit de Achmea, Siza en Menzis trainen om als dialoogbegeleider binnen deze conferentie een rol te kunnen spelen.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes