Europese Kwaliteitsprijs voor Pieter de Kroon

Pieter de Kroon, voormalig CEO Van Boeijen, heeft in Zweden de “European Quality Leader Award 2013”  ontvangen voor zijn werk met ROL: Regie op Locatie. DSC02931Deze EQL Award wordt jaarlijks toegekend door de EOQ. Een EOQ “Quality Leader”  is een leidinggevende in een organisatie die erin is geslaagd  de organisatie  succesvol te maken voor alle belanghebbenden door middel van zijn leiderschap en door veranderings- en kwaliteits-verbeteringsprocessen, in de breedste betekenis, die hij rechtstreeks met behulp van zijn team heeft kunnen bewerkstelligen. Tot 1-2-2014 was hij bestuurderbij Vanboeijen/Assen in Nederland, een instelling voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking. De heer Pieter de Kroon  werd uitgekozen tot winnaar van deze Award vanwege zijn veelomvattende en uitzonderlijke prestaties op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met beperkingen, solide nationale en internationale erkenning en meer speciaal voor het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze en organisatie-structuur, door middel van het veranderingsproces “Regie op Locatie.” Terugkijkend op de lessen die geleerd zijn in dit project en het veranderproces, zegt Pieter de Kroon: “Dit vraagt om een vorm van leidinggeven, die ruimte laat voor veranderingen binnen de organisatie, die experimenten toestaat, altijd de dialoog zoekt en die kennis en visies van buitenaf toelaat. Maar bovenal gaat het om nederigheid, anderen willen dienen, verbinding met je eigen gevoelens en verlangens en altijd bereid te zijn te reflecteren op je eigen gedrag. Deze combinatie leidt tot verdere sociale innovatie, meer diversiteit, meer creativiteit, meer duurzaamheid, maar bovenal meer menselijkheid”.   Pieter heeft zich aangesloten bij het adviesbureau UNOO om zo zijn gedachtengoed verder te kunnen verspreiden.

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes